PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Krapkowice)

KRS: 0000016320

NIP: 7560005077

REGON: 004530150

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000016320 NIP: 7560005077 REGON: 004530150
Numer NIP: 7560005077
Numer REGON: 004530150
Numer KRS: 0000016320
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 287 800
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Prudnicka 30
Kod pocztowy: 47-300
Miasto: Krapkowice
Gmina: Krapkowice
Powiat: krapkowicki
Województwo: OPOLSKIE
Strona www: www.pomkrapkowice.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii spawania konstrukcji stalowych. Więcej »(3 717 700 zł)
Optymalizacja procesu produkcji konstrukcji stalowych – innowacyjne technologie, nowe produkty Więcej »(959 760 zł)
Zakup urządzeń i wdrożenie innowacji procesowej w firmie - projekt wynalazczy Więcej »(496 696.5 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

Klasyfikacja SIC

 • 17910000 Wznoszenie konstrukcji stalowych
 • 38210103 Aparatura laboratorium chemicznego, poza klasyfikacją

Klasyfikacja EKD

 • 3324 Produkcja elektrycznych przyrządów pomiarowych i kontrolnych
 • 45254 Montowanie i spawanie konstrukcji stalowych
 • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych