PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BEJ SP Z O O (Świnoujście)

KRS: 0000012198

NIP: 8550003781

REGON: 810521574

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BEJ SP Z O O KRS: 0000012198 NIP: 8550003781 REGON: 810521574
Numer NIP: 8550003781
Numer REGON: 810521574
Numer KRS: 0000012198
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE BEJ SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW PRZEZ ZARZĄD KONIECZNY JEST UDZIAŁ V-CE PREZESA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-03-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-04-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kołłątaja 4
Kod pocztowy: 72-600
Miasto: Świnoujście
Gmina: Świnoujście
Powiat: Świnoujście
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.bej.swinoujscie.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 34430108 Śmieciarki do wywozu śmieci
  • 49530203 Zbieranie i czyszczenie śmieci
  • 49530204 Systemy oczyszczania ulic ze śmieci
  • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)
  • 76990400 Usługi czyszczenia związane ze ściekami i śmieciami

Klasyfikacja EKD

  • 90 Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne
  • 90022 Wywożenie śmieci