PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FLORBUD" SP Z O O (Sopot)

KRS: 0000288696

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FLORBUD" SP Z O O KRS: 0000288696
Numer KRS: 0000288696
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "FLORBUD" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-02-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Generała Władysława Andersa 24 /4
Kod pocztowy: 81-831
Miasto: Sopot
Gmina: Sopot
Powiat: Sopot
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 20.10.B Działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
  • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
  • 24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
  • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane