PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Luboń)

KRS: 0000014476

NIP: 7770001217

REGON: 630529796

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000014476 NIP: 7770001217 REGON: 630529796
Numer NIP: 7770001217
Numer REGON: 630529796
Numer KRS: 0000014476
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 745 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 13/15
Kod pocztowy: 62-030
Miasto: Luboń
Gmina: Luboń
Powiat: poznański
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.translub.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
  • 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
  • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  • 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Klasyfikacja SIC

  • 41310000 Autobusowy transport międzymiastowy i wiejski