PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TOP SERVICE SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000015849

NIP: 8971658953

REGON: 932656182

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TOP SERVICE SP Z O O KRS: 0000015849 NIP: 8971658953 REGON: 932656182
Numer NIP: 8971658953
Numer REGON: 932656182
Numer KRS: 0000015849
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNE TOP SERVICE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-12-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-12-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 60/07
Data wydania aktu prawnego: 2007-10-18
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-09-04
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU (SYGN. AKT VIII GUP 20/07). ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO WOBEC WYKONANIA OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Robotnicza 22
Kod pocztowy: 53-608
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 87110403 Inżynieria ogrzewania i wentylacji

Klasyfikacja EKD

  • 453332 Zakładanie przewodów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych