PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO USŁUGOWE OMEGA TRANSPORT SP Z O O (Gdynia)

KRS: 0000006331

NIP: 5860050052

REGON: 002883370

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO USŁUGOWE OMEGA TRANSPORT SP Z O O KRS: 0000006331 NIP: 5860050052 REGON: 002883370
Numer NIP: 5860050052
Numer REGON: 002883370
Numer KRS: 0000006331
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO USŁUGOWE OMEGA TRANSPORT SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-10-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-11-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XVII U 287/01
Data wydania aktu prawnego: 2002-03-21
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-09-24
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA WSKUTEK LIKWIDACJI W CAŁOŚCI MAJĄTKU MASY UPADŁOŚCI I WYKONANIA PLANU PODZIAŁU FUNDUSZÓW MASY UPADŁOŚCI.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kuśnierska 49
Kod pocztowy: 81-162
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42130000 Transport samochodowy z wyjątkiem transportu lokalnego
  • 47310000 Uporządkowanie transportu ładunków