PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ C HARTWIG SP Z O O (Gdańsk)

KRS: 0000019514

NIP: 5830004768

REGON: 190027974

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ C HARTWIG SP Z O O KRS: 0000019514 NIP: 5830004768 REGON: 190027974
Numer NIP: 5830004768
Numer REGON: 190027974
Numer KRS: 0000019514
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCJI MIĘDZYNARODOWEJ C HARTWIG SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2001-12-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-01-21
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Na Zaspę 3
Kod pocztowy: 80-504
Miasto: Gdańsk
Gmina: Gdańsk
Powiat: Gdańsk
Województwo: POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 42250000 Składowanie i magazynowanie
  • 47310000 Uporządkowanie transportu ładunków
  • 47310104 Spedytorzy transportu ciężarowego

Klasyfikacja EKD

  • 602 Pozostały transport lądowy
  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy