PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE KONROLPASZ SP Z O O (Kondratowice)

KRS: 0000006362

NIP: 9141000509

REGON: 930379442

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE KONROLPASZ SP Z O O KRS: 0000006362 NIP: 9141000509 REGON: 930379442
Numer NIP: 9141000509
Numer REGON: 930379442
Numer KRS: 0000006362
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE KONROLPASZ SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE W PRZYPADKU CZYNNOŚCI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA, LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ J
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-11-22
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-12-14
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Słowiańska 5
Kod pocztowy: 57-150
Miasto: Kondratowice
Gmina: Kondratowice
Powiat: strzeliński
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 01211 Chów bydła rzeźnego
  • 111 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
  • 121 Hodowla bydła rzeźnego i mlecznego