PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE WIERZBICZANY SP Z O O LIKWIDACYJNEJ (Gniewkowo)

KRS: 0000019495

NIP: 5561545426

REGON: 091394689

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE WIERZBICZANY SP Z O O LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000019495 NIP: 5561545426 REGON: 091394689
Numer NIP: 5561545426
Numer REGON: 091394689
Numer KRS: 0000019495
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE WIERZBICZANY SP Z O O LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO WIERZBICZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-02-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-03-13
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XV U 125/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-11-05
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-12-17
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY SYGN. AKT XV GUP 38/04 O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ROLNICZEGO WIERZBICZANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wierzbiczany 1
Kod pocztowy: 88-140
Miasto: Gniewkowo
Gmina: Gniewkowo
Powiat: inowrocławski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 01190200 Uprawa zbóż na paszę
  • 01190400 Gospodarstwa rolne produkcji roślin zbożowych
  • 51590000 Produkty rolne i surowce rolnicze, niesklasyfikowane
  • 51919900 Produkty zaopatrzenia rolnictwa
  • 59990803 Nawozy oraz zaopatrzenie rolnicze

Klasyfikacja EKD

  • 01411 Usługi rolnicze
  • 13 Kopalnictwo rud metali
  • 141 Wydobywanie kamienia