PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH "NAWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Łódź)

KRS: 0000009640

NIP: 9820279508

REGON: 472689177

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH "NAWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009640 NIP: 9820279508 REGON: 472689177
Numer NIP: 9820279508
Numer REGON: 472689177
Numer KRS: 0000009640
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH "NAWBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA I PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, WZGLĘDNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU- ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 700 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Data zawieszenia działalności: 2011-05-16

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dąbrowskiego 204/208
Kod pocztowy: 93-231
Miasto: Łódź
Gmina: Łódź
Powiat: Łódź
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa