PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO MONTAŻOWYCH SPÓŁKA Z O.O. (Ostróda)

KRS: 0000005984

REGON: 510003423

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO MONTAŻOWYCH SPÓŁKA Z O.O. KRS: 0000005984 REGON: 510003423
Numer REGON: 510003423
Numer KRS: 0000005984
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO MONTAŻOWYCH SPÓŁKA Z O.O.
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-09-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Paderewskiego 3B
Kod pocztowy: 14-100
Miasto: Ostróda
Gmina: Ostróda
Powiat: ostródzki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 49319900 Usługi w zakresie elektryczności i inne
  • 75390300 Usługi elektryczne

Klasyfikacja EKD

  • 4531 Wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych