PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ENERGETYCZNO INŻYNIERYJNYCH ENERGOINŻ SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000019574

NIP: 5270000604

REGON: 008281518

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ENERGETYCZNO INŻYNIERYJNYCH ENERGOINŻ SP Z O O KRS: 0000019574 NIP: 5270000604 REGON: 008281518
Numer NIP: 5270000604
Numer REGON: 008281518
Numer KRS: 0000019574
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ENERGETYCZNO INŻYNIERYJNYCH ENERGOINŻ SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DYREKTOR SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-09-25
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-11-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: X GUP 220/06
Data wydania aktu prawnego: 2007-04-25
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-04-07
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT X GUP 220/06
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Mikołajska 17
Kod pocztowy: 02-455
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.energo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 17960000 Prace instalacyjne
  • 17969907 Instalowanie urządzeń siłowni energetycznych

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 4534 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych