PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Bisztynek)

KRS: 0000014974

NIP: 7421873829

REGON: 510877530

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000014974 NIP: 7421873829 REGON: 510877530
Numer NIP: 7421873829
Numer REGON: 510877530
Numer KRS: 0000014974
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 350 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wojska Polskiego 38
Kod pocztowy: 11-230
Miasto: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki
Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 205 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów do wyplatania
  • 2051 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna
  • 5212 Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach