PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SONOPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000024112)

KRS: 0000024112

NIP: 5420207265

REGON: 050501708

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SONOPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000024112 NIP: 5420207265 REGON: 050501708
Numer NIP: 5420207265
Numer REGON: 050501708
Numer KRS: 0000024112
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SONOPAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO- JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PROKURENT REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 225 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ciołkowskiego 2/2
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.sonopan.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 38250000 Przyrządy do pomiaru elektryczności
  • 38410000 Przyrządy chirurgiczne i medyczne
  • 39999910 Artykuły, przyrządy i pomoce naukowe

Klasyfikacja EKD

  • 3325 Produkcja przyrządów i sprzętu nawigacyjnego, meteorologicznego, geofizycznego