PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "GIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000022881

NIP: 5260151106

REGON: 008503338

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "GIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022881 NIP: 5260151106 REGON: 008503338
Numer NIP: 5260151106
Numer REGON: 008503338
Numer KRS: 0000022881
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "GIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 105 800
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Astronomów 3
Kod pocztowy: 01-450
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.gip.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Prace rozwojowe nad nowym systemem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz wdrożenie ich rezultatów w firmie GiP Więcej »(11 625 zł)
Prace rozwojowe nad nowym systemem informatycznym dla obiektów hotelarsko-gastronomicznych oraz wdrożenie ich rezultatów w firmie GiP Więcej »(517 601.25 zł)
Wzrost konkurencyjności firmy GiP poprzez wdrożenie systemu ERP/CRM Więcej »(297 264.78 zł)
SZAH - System Zintegrowanej Automatyki Hotelowej Więcej »(1 233 426.60 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 50450000 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe
 • 73730101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych

Klasyfikacja EKD

 • 726 Działalność związana z informatyką