PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INŻYNIERYJNE "EKOLOG" SP Z O O W PILE (Piła)

KRS: 0000016778

NIP: 7641222270

REGON: 570247331

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INŻYNIERYJNE "EKOLOG" SP Z O O W PILE KRS: 0000016778 NIP: 7641222270 REGON: 570247331
Numer NIP: 7641222270
Numer REGON: 570247331
Numer KRS: 0000016778
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - INŻYNIERYJNE "EKOLOG" SP Z O O W PILE
Sposób reprezentacji podmiotu: OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-04-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-04-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GUP 9/05
Data wydania aktu prawnego: 2006-01-18
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-01-25
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Okrzei 18
Kod pocztowy: 64-920
Miasto: Piła
Gmina: Piła
Powiat: pilski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.ekolog.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 551 Hotele
  • 5552 Punkty gastronomiczne