PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-NIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Katowice)

KRS: 0000000157

NIP: 5470048969

REGON: 070043259

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-NIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000000157 NIP: 5470048969 REGON: 070043259
Numer NIP: 5470048969
Numer REGON: 070043259
Numer KRS: 0000000157
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POL-NIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTU PRZEKRACZA 100.000 USD (DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPREZENTACJA W OSOBACH PREZESA I PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 80 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-01-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VI U 13/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-04-05
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2003-05-05
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SYGN. AKT VI U 13/01 W SPRAWIE UMORZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jasieńskiego 21
Kod pocztowy: 40-586
Miasto: Katowice
Gmina: Katowice
Powiat: Katowice
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 36.00.Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
 • 63.12.Z Działalność portali internetowych
 • 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 92.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Klasyfikacja SIC

 • 55110000 Sprzedawcy nowych i używanych samochodów osobowych
 • 55119904 Samochody dostawcze, nowe i używane
 • 55310000 Sklepy motoryzacyjne
 • 55310103 Części samochodowe
 • 55310107 Wyposażenie i części do samochodów ciężarowych

Klasyfikacja EKD

 • 50111 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep