PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Wieprzyce)

KRS: 0000289231

NIP: 5990206819

REGON: 008010305

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000289231 NIP: 5990206819 REGON: 008010305
Numer NIP: 5990206819
Numer REGON: 008010305
Numer KRS: 0000289231
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY MA PRAWO DO PROWADZENIA SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA ZE SKUTKIEM PRAWNYM WOBEC OSÓB TRZECICH. PO WYBRANIU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Paderewskiego ---/72 "A"
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Wieprzyce
Gmina: Bogdaniec
Powiat: gorzowski
Województwo: LUBUSKIE
Strona www: WWW.NADROZLEWISKIEM.INFO
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

Klasyfikacja SIC

 • 15210000 Budowa domów jednorodzinnych