PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYHOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tychy)

KRS: 0000024037

NIP: 6460009017

REGON: 008376673

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYHOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000024037 NIP: 6460009017 REGON: 008376673
Numer NIP: 6460009017
Numer REGON: 008376673
Numer KRS: 0000024037
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE RYHOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 145 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przemysłowa 66
Kod pocztowy: 43-100
Miasto: Tychy
Gmina: Tychy
Powiat: Tychy
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.ryhomet.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 2811 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 2874 Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn