PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INSTEX" SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH (Kielce)

KRS: 0000015655

NIP: 9590906490

REGON: 290033084

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INSTEX" SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH KRS: 0000015655 NIP: 9590906490 REGON: 290033084
Numer NIP: 9590906490
Numer REGON: 290033084
Numer KRS: 0000015655
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INSTEX" SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWUJE BIEŻĄCE KIEROWNICTWO W SPÓŁCE I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. W GRANICACH SPRAW POWIERZONYCH ZARZĄD WYKONUJE CZYNNOŚCI JEDNOOSOBOWO, W SZCZEGÓLNOŚCI WYSTAWIA WEKSLE, PODPISUJE CZEKI, PRZEKAZY , PRZELEWY, ZAWIERA UMOWY I DOKONUJE INNYCH CZYNNOŚCI NIE ZASTRZEŻONYCH KOMPETENCJAMI ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Witosa 66D
Kod pocztowy: 25-561
Miasto: Kielce
Gmina: Kielce
Powiat: Kielce
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.instex.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 17110200 Dostawcy podzespołów linii wodociągowych i innych

Klasyfikacja EKD

  • 45245 Budowa systemów kanalizacyjnych