PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKOPAK SP Z O O (Celestynów)

KRS: 0000013199

NIP: 5321004464

REGON: 010760074

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKOPAK SP Z O O KRS: 0000013199 NIP: 5321004464 REGON: 010760074
Numer NIP: 5321004464
Numer REGON: 010760074
Numer KRS: 0000013199
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKOPAK SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWAJ CZŁONKOWE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-12-05
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VII GU 83/06
Data wydania aktu prawnego: 2006-05-23
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-10-17
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE SĄDU REJ.DLA WARSZAWY PRAGI-PÓŁNOC W W-WIE IX WYDZ.GOSP. DS.UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH O STWIERDZENIU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO P.P.H.U.EKOPAK SP. Z O.O. W W-WIE - SYGN.AKT IX GUP 64/07.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jatne 15
Kod pocztowy: 05-430
Miasto: Celestynów
Gmina: Celestynów
Powiat: otwocki
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.ekopak-jatne.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 00000000 Wszystkie kody SIC
  • 26530000 Pudełka z tektury litej i falistej
  • 26579900 Pudełka składane z kartonu
  • 26719900 Papierowe, powlekane i laminowane opakowania

Klasyfikacja EKD

  • 21212 Produkcja opakowań z tektury falistej
  • 21213 Produkcja opakowań z papieru
  • 21215 Produkcja opakowań z masywnej tektury