PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Piła)

KRS: 0000013214

NIP: 7640001153

REGON: 008116446

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013214 NIP: 7640001153 REGON: 008116446
Numer NIP: 7640001153
Numer REGON: 008116446
Numer KRS: 0000013214
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "UNISPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 26 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dąbrowskiego 8/604
Kod pocztowy: 64-920
Miasto: Piła
Gmina: Piła
Powiat: pilski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.unispol.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 153 Przetwórstwo owoców i warzyw