PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "RAKWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RAKONIEWICACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (Rakoniewice)

KRS: 0000016770

NIP: 7880008769

REGON: 632030204

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "RAKWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RAKONIEWICACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ KRS: 0000016770 NIP: 7880008769 REGON: 632030204
Numer NIP: 7880008769
Numer REGON: 632030204
Numer KRS: 0000016770
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "RAKWIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RAKONIEWICACH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 637 200
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grodziska 17/B
Kod pocztowy: 62-067
Miasto: Rakoniewice
Gmina: Rakoniewice
Powiat: grodziski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 20860201 Woda mineralna, nasycona kwasem węglowym: pakowana w puszki, butelki, itd.
  • 51490503 Butelkowanie wody mineralnej lub źródlanej

Klasyfikacja EKD

  • 1598 Produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych