PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE NORDBUD SP Z O O (Opoczno)

KRS: 0000023000

NIP: 7680002621

REGON: 590003760

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE NORDBUD SP Z O O KRS: 0000023000 NIP: 7680002621 REGON: 590003760
Numer NIP: 7680002621
Numer REGON: 590003760
Numer KRS: 0000023000
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE NORDBUD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DWIE L
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-10-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-10-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 26-300
Miasto: Opoczno
Gmina: Opoczno
Powiat: opoczyński
Województwo: ŁÓDZKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 32530000 Ceramiczne płytki ścienne i podłogowe
  • 32750103 Płyta ścienna, gips
  • 50320302 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe
  • 52110507 Płytki ceramiczne

Klasyfikacja EKD

  • 263 Produkcja płytek ceramicznych
  • 2661 Produkcja wyrobów z betonu dla budownictwa