PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ANJA CAKE SP Z O O (KRS: 0000018855)

KRS: 0000018855

NIP: 5540230947

REGON: 090512425

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ANJA CAKE SP Z O O KRS: 0000018855 NIP: 5540230947 REGON: 090512425
Numer NIP: 5540230947
Numer REGON: 090512425
Numer KRS: 0000018855
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE ANJA CAKE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST JEDNOOSOBOWE (SAMOISTNE) DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA W WYPADKU USTANOWIENIA P
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-08
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-08-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2004-08-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Toruńska 85
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 15822 Produkcja ciast i ciastek o przedłużonej trwałości