PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Poznań)

KRS: 0000290125

NIP: 7822409859

REGON: 300680830

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290125 NIP: 7822409859 REGON: 300680830
Numer NIP: 7822409859
Numer REGON: 300680830
Numer KRS: 0000290125
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kołodzieja 11
Kod pocztowy: 61-070
Miasto: Poznań
Gmina: Poznań
Powiat: Poznań
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Strona www: www.adob.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 24.11.Z Produkcja gazów technicznych
 • 24.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
 • 24.13.Z Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych
 • 24.14.Z Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych
 • 24.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 24.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych
 • 24.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego
 • 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 73.10.B Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 24151 Produkcja czystych lub mieszanych nawozów sztucznych
 • 51552 Sprzedaż hurtowa nawozów sztucznych
 • 7032 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności
 • 74142 Doradztwo połączone z zarządzaniem (np. działalność agronomów w rolnictwie)