PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH "PROCOMPLEX" SP Z O O W TORUNIU W UPADŁOŚCI (Toruń)

KRS: 0000006325

REGON: 008083066

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH "PROCOMPLEX" SP Z O O W TORUNIU W UPADŁOŚCI KRS: 0000006325 REGON: 008083066
Numer REGON: 008083066
Numer KRS: 0000006325
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH "PROCOMPLEX" SP Z O O W TORUNIU W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-05
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-07-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-07-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Spacerowa 40/46
Kod pocztowy: 87-100
Miasto: Toruń
Gmina: Toruń
Powiat: Toruń
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street