PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PASZAMI IMPORTOWANYMI "ROLPASZ" SP Z O O (Sztum)

KRS: 0000014258

NIP: 5830000629

REGON: 001358755

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PASZAMI IMPORTOWANYMI "ROLPASZ" SP Z O O KRS: 0000014258 NIP: 5830000629 REGON: 001358755
Numer NIP: 5830000629
Numer REGON: 001358755
Numer KRS: 0000014258
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PASZAMI IMPORTOWANYMI "ROLPASZ" SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-08-01
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-08-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U-22/01
Data wydania aktu prawnego: 2001-04-23
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-02-15
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POSTANOWIENIEM Z DNIA 15.02.2006R. STWIERDZIŁ UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO SYGN.AKT VI U 39/05

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Czernin
Kod pocztowy: 82-400
Miasto: Sztum
Gmina: Sztum
Powiat: sztumski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 123 Hodowla trzody chlewnej
  • 512 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
  • 5121 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
  • 5166 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych łącznie ze sprzedażą ciągników