PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000006831

NIP: 9552007097

REGON: 812337811

PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000006831 NIP: 9552007097 REGON: 812337811
Numer NIP: 9552007097
Numer REGON: 812337811
Numer KRS: 0000006831
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE "POLMOZBYT SZCZECIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MW ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMOISTNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 3 339 500
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Białowieska 2
Kod pocztowy: 71-010
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.polmozbyt.szczecin.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
 • 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 65.11.Z Ubezpieczenia na życie
 • 65.12.Z Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

 • 50111 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep
 • 502 Obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych
 • 503 Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych