PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW PROFIL 1 SP Z O O Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY (Świdnica)

KRS: 0000018856

REGON: 891016502

PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW PROFIL 1 SP Z O O Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY KRS: 0000018856 REGON: 891016502
Numer REGON: 891016502
Numer KRS: 0000018856
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW PROFIL 1 SP Z O O Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-12-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-01-04
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pokoju 2
Kod pocztowy: 58-100
Miasto: Świdnica
Gmina: Świdnica
Powiat: świdnicki
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 92522 Ochrona zabytków