PRZEDSIĘBIORSTWO JUR TEL II SP Z O O (Jastków)

KRS: 0000012599

NIP: 7120167798

REGON: 430371574

PRZEDSIĘBIORSTWO JUR TEL II SP Z O O KRS: 0000012599 NIP: 7120167798 REGON: 430371574
Numer NIP: 7120167798
Numer REGON: 430371574
Numer KRS: 0000012599
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO JUR TEL II SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-11-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ziemska 42
Kod pocztowy: 21-002
Miasto: Jastków
Gmina: Jastków
Powiat: lubelski
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.jurtel.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 48990000 Usługi telekomunikacyjne, niesklasyfikowane