PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "TOSZBUDEX" SP Z O O W UPADŁOŚCI (Gliwice)

KRS: 0000008724

NIP: 6312315449

REGON: 271190559

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "TOSZBUDEX" SP Z O O W UPADŁOŚCI KRS: 0000008724 NIP: 6312315449 REGON: 271190559
Numer NIP: 6312315449
Numer REGON: 271190559
Numer KRS: 0000008724
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE "TOSZBUDEX" SP Z O O W UPADŁOŚCI
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-11-26
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VII GU 28/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-01-22
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-09-13
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO W TRYBIE ART. 368 UST. 1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sikorskiego 115A
Kod pocztowy: 44-103
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.toszbudex.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 16230300 Budowa linii wodociągowych i kanalizacyjnych
  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych