"PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI INŻMEL INFRA" SP Z O O (KRS: 0000005156)

KRS: 0000005156

NIP: 7271014147

REGON: 471090410

"PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI INŻMEL INFRA" SP Z O O KRS: 0000005156 NIP: 7271014147 REGON: 471090410
Numer NIP: 7271014147
Numer REGON: 471090410
Numer KRS: 0000005156
Nazwa: "PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI INŻMEL INFRA" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-04-27
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-05-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Srebrzyńska 5/7
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 4524 Budowa obiektów inżynierii wodnej