PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL" SP Z O O (Opole)

KRS: 0000007224

NIP: 7542677731

REGON: 531980770

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL" SP Z O O KRS: 0000007224 NIP: 7542677731 REGON: 531980770
Numer NIP: 7542677731
Numer REGON: 531980770
Numer KRS: 0000007224
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "INSTAL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO BEZ OGRANICZEŃ: CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-06-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Spychalskiego 13
Kod pocztowy: 45-716
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 76991100 Usługi ślusarskie związane z instalacją i naprawą zamków i kluczy
  • 87489905 Konsultant do spraw środowiska naturalnego

Klasyfikacja EKD

  • 27434 Produkcja półwyrobów z ołowiu, cynku i cyny
  • 453 Wykonywanie instalacji budowlanych
  • 4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych