"PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE VERIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Nekla)

KRS: 0000291919

NIP: 7891692226

REGON: 300696759

"PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE VERIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291919 NIP: 7891692226 REGON: 300696759
Numer NIP: 7891692226
Numer REGON: 300696759
Numer KRS: 0000291919
Nazwa: "PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE VERIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 15/---
Kod pocztowy: 62-330
Miasto: Nekla
Gmina: Nekla
Powiat: wrzesiński
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 14.21.Z Wydobywanie żwiru i piasku
 • 15.13.B Działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa
 • 15.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.10.A Produkcja wyrobów tartacznych
 • 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.75.B Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych
 • 29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
 • 36.14.A Produkcja mebli pozostała, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 45.44.A Malowanie
 • 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych
 • 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
 • 50.30.B Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.12.Z Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
 • 52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 55.52.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 34710000 Galwanizowanie i polerowanie metalu