PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pszczyna)

KRS: 0000290007

NIP: 6381000341

REGON: 272178359

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290007 NIP: 6381000341 REGON: 272178359
Numer NIP: 6381000341
Numer REGON: 272178359
Numer KRS: 0000290007
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-PRODUKCYJNE "INKOM ŚLĄSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 585 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-11-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Batorego 27
Kod pocztowy: 43-200
Miasto: Pszczyna
Gmina: Pszczyna
Powiat: pszczyński
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.inkom.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 55.30.A Restauracje
  • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
  • 74.40.Z Reklama
  • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 45213 Budowa obiektów inżynierii lądowej