PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ "INSTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gryfino)

KRS: 0000018328

NIP: 8581575248

REGON: 811840896

PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ "INSTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000018328 NIP: 8581575248 REGON: 811840896
Numer NIP: 8581575248
Numer REGON: 811840896
Numer KRS: 0000018328
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ "INSTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO - PROKURENCI - PROKURA SAMOISTNA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 230 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Łużycka 134G
Kod pocztowy: 74-100
Miasto: Gryfino
Gmina: Gryfino
Powiat: gryfiński
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16110000 Budowa dróg i autostrad
  • 16220000 Budowa mostów, tuneli i wiaduktów