PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PROTEIN-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Drzycim)

KRS: 0000007179

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PROTEIN-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000007179
Numer KRS: 0000007179
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PROTEIN-SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - REPREZENTACJA SAMOISTNA W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU UMOCOWANY DO REPREZENTACJI SAMOISTNEJ, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - REPREZENTACJA ŁĄCZNA, TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RAZEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 150 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Słoneczna 2B /3
Kod pocztowy: 86-140
Miasto: Drzycim
Gmina: Drzycim
Powiat: świecki
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street