PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-PIL" SP Z O O (Piła)

KRS: 0000008719

NIP: 7641023286

REGON: 570211681

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-PIL" SP Z O O KRS: 0000008719 NIP: 7641023286 REGON: 570211681
Numer NIP: 7641023286
Numer REGON: 570211681
Numer KRS: 0000008719
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AUTO-PIL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW W TYM PREZESA W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 5000 ZŁ (PIĘĆTYSIĘCYZŁOTYCH),POWYŻE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2004-12-30
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-01-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bydgoska 190
Kod pocztowy: 64-920
Miasto: Piła
Gmina: Piła
Powiat: pilski
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street