PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "UNIMO" SP Z O O (KRS: 0000017081)

KRS: 0000017081

NIP: 6910007485

REGON: 005929812

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "UNIMO" SP Z O O KRS: 0000017081 NIP: 6910007485 REGON: 005929812
Numer NIP: 6910007485
Numer REGON: 005929812
Numer KRS: 0000017081
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "UNIMO" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-12-06
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-12-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U-53/02
Data wydania aktu prawnego: 2002-09-20
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2005-09-22
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W LEGNICY, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY Z DNIA 22.09.2005 R. W SPRAWIE SYGN. AKT U-53/02 O UKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO (ART. 217 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO)

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Legnicka 1
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5011 Sprzedaż pojazdów mechanicznych łącznie z pojazdami specjalistycznymi, przyczepami, naczepami