PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE "GEOTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Włocławek)

KRS: 0000016857

NIP: 8880400953

REGON: 005870036

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE "GEOTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000016857 NIP: 8880400953 REGON: 005870036
Numer NIP: 8880400953
Numer REGON: 005870036
Numer KRS: 0000016857
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE "GEOTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Wysokość kapitału zakładowego: 300
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Noakowskiego 6E
Kod pocztowy: 87-800
Miasto: Włocławek
Gmina: Włocławek
Powiat: Włocławek
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Strona www: www.geotest.com.pl
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC