PRZEDSIĘBIORSTWO "ENERGIA-CENTRUM" SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000017474

NIP: 8971007138

REGON: 930452297

PRZEDSIĘBIORSTWO "ENERGIA-CENTRUM" SP Z O O KRS: 0000017474 NIP: 8971007138 REGON: 930452297
Numer NIP: 8971007138
Numer REGON: 930452297
Numer KRS: 0000017474
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO "ENERGIA-CENTRUM" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEDNOOSOBOWO GDY PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA 5.000 ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) POWYŻEJ 5.000 ZŁ. - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-08-06
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-01-22
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-02-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Przyjaźni 141
Kod pocztowy: 53-030
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50740101 Grzejniki wodne, oprócz elektrycznych
  • 50740201 Bojlery, grzejniki wody
  • 57229906 Grzejniki paliwowe
  • 59999916 Zaopatrzenie hydrauliczne oraz ciepłownicze
  • 63319903 Ubezpieczenie ciepłownicze

Klasyfikacja EKD

  • 5154 Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatków wyposażenia hydraulicznego i grzejnego