PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ BUGAJ SP Z O O (Starachowice)

KRS: 0000013698

NIP: 6641004762

REGON: 290596290

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ BUGAJ SP Z O O KRS: 0000013698 NIP: 6641004762 REGON: 290596290
Numer NIP: 6641004762
Numer REGON: 290596290
Numer KRS: 0000013698
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ BUGAJ SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, DO REPR
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 24/08
Data wydania aktu prawnego: 2008-08-11
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bugaj 45
Kod pocztowy: 27-200
Miasto: Starachowice
Gmina: Starachowice
Powiat: starachowicki
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Strona www: www.pecbugaj.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17110000 Instalacje wodociągowo kanalizacyjne, grzewcze i klimatyzacyjne
  • 35670101 Elementy i urządzenia grzewcze elektryczne, przemysłowe
  • 50740000 Sprzęt oraz artykuły grzewcze i wodno kanalizacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 403 Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody
  • 4533 Wykonywanie instalacji hydraulicznych
  • 453331 Zakładanie przewodów i urządzeń grzewczych