PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szklarska Poręba)

KRS: 0000010447

NIP: 6112221465

REGON: 230488963

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000010447 NIP: 6112221465 REGON: 230488963
Numer NIP: 6112221465
Numer REGON: 230488963
Numer KRS: 0000010447
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: 1.Z ZASTRZEŻENIEM USTĘPU 2), KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 180 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 1 Maja 35A
Kod pocztowy: 58-580
Miasto: Szklarska Poręba
Gmina: Szklarska Poręba
Powiat: jeleniogórski
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 59999916 Zaopatrzenie hydrauliczne oraz ciepłownicze