PRZEDSIĘBIORSTWO ELMETAL SP Z O O (Opole)

KRS: 0000008217

NIP: 7542554135

REGON: 531501053

PRZEDSIĘBIORSTWO ELMETAL SP Z O O KRS: 0000008217 NIP: 7542554135 REGON: 531501053
Numer NIP: 7542554135
Numer REGON: 531501053
Numer KRS: 0000008217
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ELMETAL SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE NABYWAĆ PRAWA I ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-20
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-03-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-03-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Św. Anny 5
Kod pocztowy: 45-117
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 45333 Zakładanie przewodów i urządzeń