PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH NAVIGA SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000008003

NIP: 8990204578

REGON: 931024391

PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH NAVIGA SP Z O O KRS: 0000008003 NIP: 8990204578 REGON: 931024391
Numer NIP: 8990204578
Numer REGON: 931024391
Numer KRS: 0000008003
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO DOSTAW INWESTYCYJNYCH I EKSPORTOWYCH NAVIGA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: NA PODSTAWIE TREŚCI PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI: "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A PONADTO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-02-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: VIII GU 304/04, VIII GU 334/04
Data wydania aktu prawnego: 2004-12-09
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-11-29
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: 29.11.2007 R., POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. AKT VIII GUP 68/04 W PRZEDMIOCIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Węglowa 1
Kod pocztowy: 51-505
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15410000 Budownictwo przemysłowe
  • 16290505 Budowa oczyszczalni i zakładu uzdatniania ścieków
  • 17919900 Wznoszenie konstrukcji stalowych, nie sklasyfikowanych
  • 17960000 Prace instalacyjne

Klasyfikacja EKD

  • 45246 Budowa systemów oczyszczalni ścieków