PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "MP-TEL" SP Z O O (KRS: 0000014526)

KRS: 0000014526

NIP: 7861445859

REGON: 631054792

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "MP-TEL" SP Z O O KRS: 0000014526 NIP: 7861445859 REGON: 631054792
Numer NIP: 7861445859
Numer REGON: 631054792
Numer KRS: 0000014526
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO "MP-TEL" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD OKREŚLA ART. 205 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-24
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-06-22
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-07-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Garncarska 1
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street