PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - USBUD SP Z O O (Puławy)

KRS: 0000009964

NIP: 7162408686

REGON: 431229418

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - USBUD SP Z O O KRS: 0000009964 NIP: 7162408686 REGON: 431229418
Numer NIP: 7162408686
Numer REGON: 431229418
Numer KRS: 0000009964
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO "PUŁAWY" - USBUD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PEŁNYM ZAKRESIE ALBO PROKURENT - DOYTCHCZAS NIE POWOŁANY
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-19
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-10-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-10-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Dęblińska 20
Kod pocztowy: 24-100
Miasto: Puławy
Gmina: Puławy
Powiat: puławski
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.pbpulawy.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15210100 Przebudowy, nadbudowy i naprawy domków jednorodzinnych
  • 15310000 Przedsiębiorstwa budowlane
  • 32710000 Cegły i płyty betonowe
  • 32720000 Wyroby z betonu, niesklasyfikowane