PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE KOMBUD SP Z O O (Wyszków)

KRS: 0000005623

NIP: 7620002020

REGON: 001312434

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE KOMBUD SP Z O O KRS: 0000005623 NIP: 7620002020 REGON: 001312434
Numer NIP: 7620002020
Numer REGON: 001312434
Numer KRS: 0000005623
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO USŁUGOWE KOMBUD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-30
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 14/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-12-15
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Leśna 10
Kod pocztowy: 07-200
Miasto: Wyszków
Gmina: Wyszków
Powiat: wyszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15219903 Budowa miejskich domów mieszkalnych
  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 15220101 Budowa bloków mieszkalnych

Klasyfikacja EKD

  • 452111 Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych