PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ELBUD-STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Drzecin)

KRS: 0000291082

NIP: 5981593857

REGON: 211055012

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ELBUD-STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291082 NIP: 5981593857 REGON: 211055012
Numer NIP: 5981593857
Numer REGON: 211055012
Numer KRS: 0000291082
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "ELBUD-STREFA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 57/---
Kod pocztowy: 69-100
Miasto: Drzecin
Gmina: Słubice
Powiat: słubicki
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
 • 01.41.A Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
 • 17.30.Z Wykończanie materiałów włókienniczych
 • 17.60.Z Produkcja dzianin
 • 18.30.Z Wyprawianie i barwienie skór futerkowych; produkcja wyrobów futrzarskich
 • 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych
 • 24.30.Z Produkcja farb i lakierów
 • 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
 • 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • 27.10.Z Produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
 • 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
 • 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • 29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
 • 29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
 • 29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • 29.72.Z Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 31.30.Z Produkcja izolowanych drutów i przewodów
 • 31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
 • 32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
 • 33.10.A Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 34.20.Z Produkcja nadwozi pojazdów samochodowych; produkcja przyczep i naczep
 • 35.20.A Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 36.30.Z Produkcja instrumentów muzycznych
 • 36.40.Z Produkcja sprzętu sportowego
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
 • 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.15.Z Działalność holdingów
 • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.60.Z Działalność detektywistyczna i ochroniarska
 • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
 • 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
 • 92.40.Z Działalność agencji informacyjnych

Klasyfikacja SIC

 • 24310000 Wyroby walcownicze i frezarskie